Munkácsi Bernát, „Vámbéry Ármin tudományos munkássága”, 1. rész, Budapesti Szemle 1915 (162), 87-112.   Munkácsi Bernát, „Vámbéry Ármin tudományos munkássága”, 2. rész, Budapesti Szemle 1915 (162), 243-274.

Goldziher Ignác, „Vámbéry Ármin tiszt. tag emlékezete,”, A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 17/6 (1915. okt. 25.)

  Vásáry István, „Vámbéry és a magyar őstörténet”, Vámbéry Ármin emlékezete (Keleti értekezések, 2.), 1986, 19-25.
Dobrovits Mihály, „Vámbéryval 2000-ben,”, 2000, 1999. március, 49-61.   Dobrovits Mihály, „Vámbéry tudósi pályájáról”, in: Dobrovits Mihály (szerk.): A megtalált örökség, Az I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 9–20.