1857

1. VÁMBÉRY, Ármin: „Török akadémia”.Új Magyar Múzeum: egyszersmind a Magyar Academia közlönye [Hairah effendi, török akadémiai másodelnök 1851-ben mondott, a Dseridei Havadis-ban megjelent megnyitó beszédének fordítása],7/1, pp. 150-152.

1858

2. VÁMBÉRY, Ármin: Deutsch-türkisches Taschen-Woerterbuch. Constantinopel: Gebrüder Koehler [etc., etc.].

1860

3. VÁMBÉRY, Ármin: „A mohácsi ütközet. Pecsevi Ibrahim Efendi történeti kéziratából fordítva ”. Új Magyar Múzeum: egyszersmind a Magyar Academia közlönye, 10/1, pp. 31-37.
4. VÁMBÉRY, Ármin: „Szolimán Zultán harmadik magyar hadjárata. Pecsevi török történeti kéziratából ”. Új Magyar Múzeum: egyszersmind a Magyar Academia közlönye, 10/1, pp. 294-301.
5. VÁMBÉRY, Ármin: „Szolimán Zultán negyedik magyar hadjárata. Pecsevi török történetíróból fordítva ”. Új Magyar Múzeum: egyszersmind a Magyar Academia közlönye, 10/1, pp. 348-355.
6. VÁMBÉRY, Ármin: „A belgrádi és magyarországi győzödelmekről. Pecsevi török történetíróból fordítva ”. Új Magyar Múzeum: egyszersmind a Magyar Academia közlönye, 10/2, pp. 418-423.
7. VÁMBÉRY, Ármin: „Tarikhi Engerusz, azaz Magyarország története czimű török kézirat ismertetése”. Akadémiai Értesítő,[A Magyar Akadémiai Értesítő, Philosophiai, Törvény- és Történettudományi Osztályok közlönye] 1/3, pp. 360-362.

1861

8. VÁMBÉRY, Ármin: „Gajret-nâme, vagyis a’ Szózat törökül”. Magyar Nyelvészet, 6, pp. 198-205.
9. VÁMBÉRY, Ármin: Mutatvány az eredeti török szólásmódokból, mellyeket a’ török nép szájából gyűjtött – Vámbéry Armin. Magyar Nyelvészet, 6, pp. 378-382.
10. VÁMBÉRY, Ármin: „Egy csagatai-török-magyar mese, a’ török-magyar nyelvrokonság fölmutatása. Vámbéry Árminnak Stambulban 1861. dec. 9-kén kelt’s Budenz Józsefhez intézett levele”. Magyar Nyelvészet, 6, pp. 510-519.
11. BUDENZ, József: „Utójegyzet”. Magyar Nyelvészet, 6, pp. 519-521.

1862

12. VÁMBÉRY, Ármin: „Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt”. Magyar Történelmi Tár, pp. 197-230.
13. VÁMBÉRY, Ármin: „Muhâkemet-ül-lügetejn”. Nyelvtudományi Közlemények, 1, p. 112.
14. VÁMBÉRY, Ármin: „Török példabeszédek”. Nyelvtudományi Közlemények, 1, p. 269.
15. VÁMBÉRY, Ármin: Abuska. Csagataj-török szógyűjtemény. Előbeszéddel és jegyzetekkel kísérte Budenz József. Pest: Magyar tudományos Akadémia: Emich Gusztáv.

1863

16. VÁMBÉRY, Ármin: „Éjszaki tatárok dalai. Nyelvmutatványúl közli és ismerteti Vámbéry Ármin”. Nyelvtudományi Közlemények, 2, pp. 117-130.

1864

17. „Csoma, Jerney, Reguly, Duka és Vámbéry Ármin, öt magyar utazó, kik a magyarok őshonának föltalálásában fáradoztak”. Győri Közlöny, pp. 102-104.
18. Egy hazánkfia a khinai tatárok közt. OT. 3, pp. 155-156.
19. DALLOS, Gyula: Vámbéry Ármin. Életrajz. Az Ország Tükre, 3, pp. 421-422.
20. KERTBENY, Károly Mária: Alfabetische Namenliste ungarischer Emigration, 1848-1864. Mit Einschluss der ausserhalb Ungarn Internirten. Sammt vorläufigen biographischen Andeutungen in Abreviaturen redigirt von K. M. Kertbeny. Brüssel Kiessling.
21. SZOKOLY, Viktor: „Vámbéry Ármin”. Az Ország Tükre. 3, pp. 219, 223.
22. SZOKOLY, Victor, VADNAI Károly (szerk.): Emich Gusztáv Nagy Képes Naptára az 1864-diki szökő évre. „Vámbéry Ármin”. Budapest, p.125.
23. VÁMBÉRY, Ármin: Travels in Central Asia, being the account of a journey from Teheran across the Turkoman Desert on the Eastern shore of the Caspian to Khiva, Bokhara, and Samarkand, performed in the year 1863. London: John Murray

1865

24. „Der ungarische Reisende Hermann Vámbéry”. Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart. Monatsschrift zum Conversationslexikon. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1, pp. 72-75.
25. KUN, Pál: „Mi végből és mily eredménynyel jártak ázsiai utazóink? Kőrösi Csoma Sándor, Reguly Antal, Vámbéry Ármin”. Sürgöny, 18.
26. RECLUS, Elisée: „Arminius Vámbéry”. Revue Moderne, 1865, pp. 527-543; 1866, pp. 117-134.
27. VÁMBÉRY, Ármin: Voyages d’un faux derviche dans l’Asie Centrale de Téhéran a Khiva Bokhara et Samarcand, par le grad désert Turkoman. Trad. de l’anglais selon le voeu de l’auteur par E. D. Forgues. Paris: L. Hachette.
28. VÁMBÉRY, Ármin: Közép-Ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspi tenger keleti partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett és leírt. Pest: Emich Gusztáv.
29. VÁMBÉRY, Ármin: Reise in Mittelasien von Teheran durch die Turkmanische Wueste An der Ostkueste des Kaspischen Meeres nach Chiva, Buchara und Samarkand, ausgefuehrt im Jahr 1863. Leipzig: F.A. Brockhaus.

1866

30. SZOKOLY, Victor, VADNAI Károly (szerk.): Emich Gusztáv Nagy Képes Naptára az 1865-diki évre. VII. „Vámbéry Ármin utazása Közép-Ázsiában”. Pest, p.97.
31. „Vámbéry tatárjáról”. Hazánk s a Külföld, 3, pp. 777-778.

1867

32. VÁMBÉRY, Ármin: Vándorlásaim és élményeim Persiában. Pest: Heckenast Gusztáv.
33. VÁMBÉRY, Ármin: Meine Wanderungen und Erlebnisse in Persien. Nach der ungarischen Original-Ausgabe. Pest: Verlag von Gustav Heckenast.
34. VÁMBÉRY, Ármin: Ćagataische Sprachstudien, enthaltend grammatikalischen Umriss, Chrestomathie und Wörterbuch der Ćagataischen Sprache. Leipzig: F. A. Brockhaus.
35. VÁMBÉRY, Ármin: „A délszibériai török fajok népirodalmáról”. Nyelvtudományi Közlemények, 6, 265-295.

1868

36. SÁMI, Lajos: Vámbéry vázlatai Közép-Ázsiából: Budapesti Szemle 11, pp. 397-420.
37. KUN, Pál: „Vámbéry Ármin: Vándorlásaim s élményeim Persiában”. Sárospataki Füzetek, 12, pp. 66-81.
38. P.-r G.-f.: Vámbéry Ármin: Közép-ázsiai utazás. Pest, 1865 Sürgöny, p.131.
39. „Chronik der Gegenwart”. Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart. Monatsschrift zum Conversations-Lexikon. 4/2, pp. 790-800.
40. VÁMBÉRY, Ármin: Sketches of Central Asia; additional chapters on my travels, adventures, and on the ethnology of Central Asia. London: W. H. Allen & Co.
41. VÁMBÉRY, Ármin: Vámbéry Ármin vázlatai Közép-Ázsiából. Ujabb adalékok az oxusmelléki országok népismereti, társadalmi és politikai viszonyaihoz. Pest: Ráth Mór.
42. VÁMBÉRY, Ármin: Skizzen aus Mittelasien; Ergänzungen zu meiner Reise in Mittelasien. Leipzig: F. A. Brockhaus.
43. VÁMBÉRY, Ármin:” A keleti török nyelvről”. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből, 1/6. pp. 1-18.

1869

44. VÁMBÉRY, Ármin: „Az „Ujgurok nyelvemlékei.” czímü munkának bevezetéséből”. Nyelvtudományi Közlemények, 7, pp. 222-241.

1870

45. VÁMBÉRY, Ármin: Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku Bilik. Uigurischer Text mit Transcription und Übersetzung nebst einem uigurisch-deutschen Wörterbuche und lithografirten Facsimile aus dem Originaltexte des Kudatku Bilik. Innsbruck: Wagner.
46. VÁMBÉRY, Ármin: Indiai tündérmesék. Érdekes olvasókönyv az érettebb ifjúság számára. [Az angolul Old Deccan days c. kiadott mesegyűjteményből] ford. Jónás János, közli [és bev.] Vámbéry Ármin. Pest: Heckenast.
47. VÁMBÉRY, Ármin: „Magyar- és török-tatár szóegyezések”. Nyelvtudományi Közlemények, 8, pp. 109-189.

1871

48. VÁMBÉRY, Ármin: Oroszország hatalmi állása Ázsiában. Történeti tanulmány. Pest: Athenaeum.
49. VÁMBÉRY, Ármin: Russlands Machstellung in Asien; eine historische-politische Studie. Leipzig: F.A. Brockhaus.
50. BUDENZ, József: „Jelentés Vámbéry Á. magyar-török szóegyezéseiről”. Nyelvtudományi közlemények, 10, pp. 65-135.

1872

51. VÁMBÉRY, Ármin: Geschichte Bochara’s oder Transoxaniens von den frühesten Zeiten bis auf die Gegenwartnach orientalischen benützten und unbenützten handschriftlichen Geschichstquellen. Stuttgart: Cotta.

1873

52. SÁMI, Lajos: „Vámbéry közép-ázsiai utazásaiból”. Vasárnapi Ujság, 20, pp. 187-188.
53. VÁMBÉRY, Ármin: Viaggi di un falso dervish nell’Asia Centrale da Téhéran a Khiva, Bokhara e Samarcanda per il gran deserto Turcomanno. Milano: Treves.
54. VÁMBÉRY, Ármin: Bokhara története a legrégibb időktől a jelenkorig. Ismert és ismeretlen keleti kézirati kútfők után. Pest: Vodiáner.
55. VÁMBÉRY, Ármin: History of Bokhara, from the earliest period down to the present, composed for the first time after oriental known and unknown historical manuscripts. London: H. S. King & Co.
56. VÁMBÉRY, Ármin: Centralasien und die englisch-russische Grenzfrage. Gesammelte politische Schriften. Leipzig: F. A. Brockhaus.

1874

57. SÁMI, Lajos: Híres magyar utazók: Vámbéry Ármin. Athenaeum, pp. 1173-1182.
58. VÁMBÉRY, Ármin: Central Asia and the Anglo-Russian Frontier Question: a series of political papers. Translated by F. E. Bunnètt. London: Smith, Elder, & Co.

1875

59. VÁMBÉRY, Ármin: Der Islam im neunzehnten Jahrhundert. Eine culturgeschichtliche Studie. Leipzig: F. A. Brockhaus.

1876

60. VÁMBÉRY, Ármin: Keleti életképek. Budapest: Athenaeum.
61. VÁMBÉRY, Ármin: Sittenbilder aus dem Morgenlande. Berlin: A. Hofmann & Co.

1877

62. VÁMBÉRY, Ármin: Ueber die Reformfähigkeit der Türkei. „ Separat-Abdruck aus dem Pester Lloyd”. Budapest: F. Kilian.
63. VÁMBÉRY, Ármin: „A török-tatár nyelvek etymologiai szótára”. Nyelvtudományi Közlemények, 13, pp. 249-483.

1878

64. VÁMBÉRY, Ármin: La Turquie est-elle susceptible de réformes? Budapest: F. Kilian.
65. VÁMBÉRY, Ármin: Etymologisches Wörterbuch der turko-tatarischen Sprachen. Ein Versuch zur Darstellung des Familienverhältnisses des turko-tatarischen Wortschatzes. Leipzig: F. A. Brockhaus.
66. VISCOUNTESS, Strangford (ed.): Original Letters and Papers of the Late Viscount Strangford Upon Philological and Kindred Subject. In Memoriam, by A. Vambéry: „To the Memory of Lord Strangford”. London: Trübner. pp. xiii-xviii.
67. VÁMBÉRY, Ármin: Bir sâhte dervişin Âsya-i Vustâ'da seyâhati. Mütercimi A. H. [İstanbul]: Vakıt Matba`ası, 1295 [1878].

1879

68. VÁMBÉRY, Ármin: Die primitive Cultur des Turko-Tatarischen Volkes, auf Grund sprachlicher Forschungen. Leipzig: F. A. Brockhaus.
69. VÁMBÉRY, Ármin: „Die Sprache der Turkomanen und der Diwan Machdumkuli’s”. Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft, 33, pp. 387-444.
70. VÁMBÉRY, Ármin: „A turkománok nyelvéről. Értekezés, turkomán szöveg és fordítása, jegyzetek”. Nyelvtudományi Közlemények, 15, pp. 1-54.
71. VÁMBÉRY, Ármin: A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből, 7/9, pp. 1-14.
72. GUBERNATIS, Angelo de: Dizionario biografico degli scrittori contemporanei. Firenze: Le Monnier, p. 1025.
73. VÁMBÉRY, Ármin: „Egy török utazó a turkománok közt”. Földrajzi Közlemények, 7, pp.62-65.
74. BAKER, James: Die Türken in Europa. Mit einer Einleitung: „Die orientalische Frage als Culturfrage” von Ármin Vambéry”. Stuttgart: Levy und Müller.

1881

75. VÁMBÉRY, Ármin: „A hunok és Avarok nemzetisége”. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből, 9/4, pp. 1-20.

1882

76. VÁMBÉRY, Ármin: A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala.
77. VÁMBÉRY, Ármin: Der Ursprung der Magyaren. Eine ethnologische Studie. Leipzig: F. A. Brockhaus.

1883

78. VÁMBÉRY, Ármin: „Vambéry's Origin of the Magyars. Der Ursprung der Magyaren. Eine ethnologische Studie”, Von Hermann Vámbéry. The Nation. 36, June 7, 492-494.
79. VÁMBÉRY, Ármin: „Baskir szerelmi dalok”. Nyelvtudományi Közlemények, 17, pp.325-379.
80. BUDENZ, József: „Felelet. Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin A magyarok eredete cz. munkájára. I, II”. Nyelvtudományi Közlemények, 17, pp. 412-484.
81. HUNFALVY, Paul: Vámbéry's Ursprung der Magyaren. Wien-Teschen: Prochaska.
82. POZDER, Károly: Vámbéry Ármin: A magyarok eredete. Egyetemes Philológiai Közlöny. 7, pp. 48-60.
83. RADÓ, Vilmos: Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta Radó Vilmos. Budapest: Eggenberger.
84. SZINNYEI, József: A magyar nyelv eredete. Észrevételek Vámbéry Ármin „A magyarok eredete” című művének nyelvészeti részére. Budapest: Knoll Károly Bizománya.
85. SZINNYEI, József: Kuuluuko Unkarin kieli suomalais-ugrilaiseen Kieliheimoon? Sananen A. Vámbéry’n „Unkarilaisten alkuperä” nimisen teoksen johdosta. Helsingissä: Soum. Kirj. Seur.
86. VÁRNAI, Sándor: „A magyarok eredete, ethnologiai tanulmány, írta Vámbéry Ármin, kiadja a Magyar Tudományos Akadémia”. Századok 17/7, pp. 696-702.
87. HUNFALVY, Pál: Ugor vagy török-tatár eredetü- e a magyar nemzet. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből, 11/1, pp. 1-39.
88. VÁMBÉRY, Ármin: A csuvasokról. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből, 11/5, pp. 1-50.
89. MARVIN, Charles: The Russian Railway to Herat and India. With an Introduction by Arminius Vámbéry and a Fac-simile of General Annonkoff’s Map of the Projected Route. London: W. H. Allen & Co. pp. 5-8.

1884

90. BARNA, Ferdinánd: „Vámbéry Ármin „A magyarok eredete” czímű műve néhány főbb állításának bírálata”. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből, 11/10, pp. 1-98.
91. VÁMBÉRY, Ármin: „A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. I. Válaszom Hunfalvy Pál birálati megjegyzéseire”. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből, 11/12, pp. 1-52.
92. VÁMBÉRY, Ármin: Arminius Vambery: his life and adventures. London: T. F. Unwin.
1885

93. VÁMBÉRY, Ármin: The Coming Struggle for India, being an account of the encroachments of Russia in Central Asia, and of the difficulties sure to arise therefrom to England. London; New York: Cassell.
94. VÁMBÉRY, Ármin: Den annalkande striden om Indien. En skildring af Rysslands inkräktningar i Central-Asian och de faror, som derigenom hota England. Auktoriserad öfversättning af O.W. Ålund. Stockholm: Svenska familij-journalens förlags-expendition.
95. VÁMBÉRY, Ármin: A török faj, ethnologiai és ethnographiai tekintetben. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Vállalata.
96. VÁMBÉRY, Ármin: Das Türkenvolk, in seinen ethnologischen und ethnographischen Beziehungen geschildert. Leipzig: F.A. Brockhaus.
97. MUHAMMED, Sâlih: Die Scheïbaniade. Ein ösbegisches Heldengedicht in 76 Gesängen von Prinz Mohammed Salih aus Charezm. Text, Übersetzung und Noten von Hermann Vambéry. Wien: K K. Hof-und Staatsdruckerei.
98. VÁMBÉRY, Ármin: „A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. II. Válasz Budenz József bírálati megjegyzéseire”. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből, 12/5, pp. 1-74.

1886

99. „Summary of events”. The Asiatic Quarterly Review. 2, pp. 445-473.
100. BUDENZ, József: „Egy kis visszhang Vámbéry Ármin úr válaszára, vagyis „A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet” cz. II. értekezésére. Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből, 13/7, pp. 1-35.
101. VÁMBÉRY, Ármin: Der Zukunfts-Kampf um Indien. Aus dem Englishen von Bruno Walden. Wien: Gerold’s Sohn.
102. VÁMBÉRY, Ármin: La Lutte Future Pour la Possession de l’Inde, aperçu des progrès de la Russie dans l'Asie Centrale, et des difficultés qui en découleront pour l'Angleterre. Paris: Dentu.
103. VÁMBÉRY, Ármin: „A M. T. Akadémia 1886. május 9-ki közülésének tárgyai (… III. A honfoglaló magyarok jellemzéséhez”. A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, 17/4, pp. 17-26.
104. VÁMBÉRY, Ármin: The Story of Hungary. With the collaboration of Louis Heilprin New York, London: G. P. Putnam’s Sons.

1887

105. VÁMBÉRY, Ármin: Hungary, in Ancient, Mediæval and Modern Times. With the collaboration of Louis Heilprin. London: T. F. Unwin; New York: G. P. Putnam.
106. VÁMBÉRY, Ármin: „Őstörténet és nemzeti hiúság”. Budapesti Szemle, 49/121, pp. 70-91.
107. VÁMBÉRY, Ármin: „Angolország politikai állása a mohamedán keleten”. Budapesti Szemle, 51/127, pp. 1-33.
108. HEDIN, Sven: Genom Persien, Mesopotamien och Kaukasien. Förord af Hermann Vámbéry. Stockholm: Bonniers. pp. vii-xi.

1888

109. RÉCSEY, Viktor A.: Der weltberühmte Orientalist Prof. Dr. Armin Vámbéry. Seine Biographie und Erfolge. Oedenburg: Druck. Romwalter.

1889

110. RÉCSEY, Viktor A.: Dr. Vámbéry Ármin élete és tudományos működése. Kassa: Maurer.
111. RÉCSEY, Viktor A.: Prof. Dr. Ármin Vámbéry's Leben und seine wissenschaftliche Wirksamkeit. Geschildert von Victor Récsei. Vom Autor selbst besorgte Uebersetzung seines ungar. Originals, mit dem Anhange des Auszuges einer unedirten Vorlesung des berühmten Orientalisten. Kaschau: [Verfasser], Maurer.
112. VÁMBÉRY, Ármin: Professor Vambery to Islam in Hind Greeting. [Containing a letter from A. Vambery to Nawāb ’Abd al-Latīf Khān Bahādur and a leading article on it reprinted from „Reis&Rayyet”.] Calcutta: Mahomedan Literary Society.
113. KÚNOS, Ignác: Török népmesék. Vámbéry Ármin előszavával. Budapest: Kisfaludy Társaság.
114. PROSKOWETZ, Max von: Vom Newastrand nach Samarkand. Durch Russland, auf neuen Geleisen nach Inner-Asien. Mit einer Einleitung von H. Vambéry: „Ein Vierteljahrhundert centralasiatischer Forschungen. Wien und Olmütz: Ed. Hölzel. pp. xvii-xxv.

1890

115. VÁMBÉRY, Ármin: „Die Sarten und ihre Sprache”. Zeitschriften der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 44, p. 203- 255.

1891

116. GUBERNATIS, Angelo de: Dictionnaire international des écrivains du jour. Florence: Niccolai. p. 1871.
117. VÁMBÉRY, Ármin: Historia de Hungría. Traducida de la segunda edición inglesa por José de Caso. Madrid: El Progresso editorial.
118. VÁMBÉRY, Ármin: „Aus dem Geistesleben persischer Frauen”. Zeitschriften der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 45, p. 403-428.
119. MENDES PINTO, Fernao: The Voyages and Adventures of Ferdinand Mendez Pinto, the Portuguese. Done into English by Henry Cogan. With an Introduction by Arminius Vambéry: „Introduction. On Previous Travellers and Adventures in Asia.” London: Fisher, Unwin. pp. xvii-xxxii.
120. KATSCHER, Berta: Hermann Vambéry’s Leben und Reiseabenteuer. Teschen: Karl Prochaska.

1892

121. VÁMBÉRY, Ármin: Zwei moderne centralasiatische Dichter, Munis und Emir, Wiender Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 6, pp. 193-208, 269-291.
122. SZAMOTA, István: Régi magyar utazók Európában 1532-1770. Az előszót írta Vámbéry Ármin. Nagy-Becskereken: Pleitz fer Pál Könyvnyomdája. pp. v-vii.

1893

123. VÁMBÉRY, Ármin: Freiheitliche Bestrebungen im moslimischen Asien. Berlin: Gebrüder Paetel.

1894

124. RADÓ, Vilmos: Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta Radó Vilmos. Vámbéry Árminnak a szerzőhöz intézett nyílt levelével. 2. bőv. kiad. Budapest, Eggenberger.

1895

125. KUUN, Géza: Vámbéry Ármin: „A Magyarság Keletkezése és gyarapodása”. Századok. 29, pp. 746-764.
126. VÁMBÉRY, Ármin: A magyarság keletkezése és gyarapodása. Budapest: Franklin.
127. BOTTO, Julius: Kritické úryvky z diela: "A magyarság keletkezése és gyarapodása". Pohµady Slovenské 15, pp. 713-724.
128. RÉTHY, László: „Nyílt levél Vámbéry tanár úrhoz”. Hazánk, május 1.
129. VÁMBÉRY, Ármin: „Russia and England”. The North American Review, 160/462, May 1895, pp. 561-569.

1898

130. VÁMBÉRY, Ármin: La Turquie d’aujourd’hui et d’avant quarante ans. Traditue de l’allemand par Georges Tirard. Paris: Stock.
131. VÁMBÉRY, Ármin: Noten zu den altturkischen Inschriften der Mongolei und Sibiriens. Helsingfors: Druckerei der Finnischen Litteratur-Gesellschaft.

1899

132. SZINNYEI, József: „A Finn-ugor Társaság legújabb kiadványai”. Nyelvtudományi Közlemények 29, pp. 468-471.
133. VÁMBÉRY, Ármin: The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi Ali Reis, in India, Afghanistan, Central Asia, and Persia, during the years 1553-1556. London: Luzac.

1900

134. FAHRI, Ali: M. Vámbéry en Danger. Geneve.

1901

135. VÁMBÉRY, Ármin: Alt-Osmanische Sprachstudien. Mit einem azerbaiľanischem Texte als Appendix. Leiden: Brill.

1902

136. MÁRKI, Sándor (szerk.): Mátyás király emlékkönyv. Kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára. „Mátyás követei Perzsiában”. Budapest: Athenaeum. pp. 105-107.

1904

137. VÁMBÉRY, Ármin: Die gelbe Gefahr. Eine Kulturstudie von H. Vambéry. Budapest: Kilian's Nachfolger.
138. VÁMBÉRY, Ármin: Le péril jaune: etude sociale. Budapest: G. Ranschburg.
139. VÁMBÉRY, Ármin: The Story of My Struggles. The memoirs of Arminius Vámbéry. London: T. F. Unwin.

1905

140. RADÓ, Vilmos: Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta Radó Vilmos. Vámbéry Árminnak a szerzőhöz intézett nyílt levelével. Második bővített kiadás. Budapest: Athenaeum.
141. VÁMBÉRY, Ármin: Küzdelmeim. Budapest: Franklin.
142. SZILÁGYI, Géza: „Egy élet tanulságai”. Nyugat, pp.409-414.
143. KHAN, Hadji and SPARROY, Wilfrid: With the Pilgrims to Mecca: The Great Pilgrimage of A.H. 1319; A.D. 1902. With an Introduction by A. Vambéry. London and New York: J. Lane. pp. 11-14.

1906

144. VÁMBÉRY, Ármin: Western Cultures in Eastern Lands. A comparison of the methods adopted by England and Russia int he Middle East. London: John Murray.
145. VÁMBÉRY, Ármin: Weistlicher Kultureinfuss im Osten. Berlin: D. Reimer.
146. VÁMBÉRY, Ármin: A Nyugat kultúrája Keleten. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó.

1907

147. GÁSPÁR, Ferenc: A Föld körül. Útleírás hat kötetben. Vámbéry Á. előszavával. Budapest. pp. 5-8.

1910

148. MÉSZÁROS, Gyula: Török költők. [bev. Vámbéry Ármin] Budapest: Franklin- Társulat. pp. 3-5.

1911

149. GOMBOCZ, Zoltán: „Szó- és szólásmagyarázatok: Rokon”. Magyar Nyelv. 7, pp. 24-25.
150. MUNKÁCSI, Bernát: „Vámbéry Ármin”. Keleti Szemle, 12, pp. 197-199.
151. VÁMBÉRY, Ármin: „Jusuf und Ahmed. Ein özbegisches Volksepos im Chiwaer Dialekte. Text, Übersetzung und Noten”. Keleti Szemle, 11, Melléklet. pp. 1-112., Facs. pp. 1-79.
152. VÁMBÉRY, Ármin: Reformképes-e a Kelet? Budapest: Országos Ismeretterjesztő Társulat.
153. MÉSZÁROS, Gyula: A Boszporusz partjain. Vámbéry Ármin előszavával. Budapest: Az Utazások Könyvtára. pp. 3-4.

1912

154. VINCZE, Frigyes: Az Oszmán irodalom főirányai. Vámbéry Ármin előszavával. Budapest: Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságának Kiadása. pp. 3-6.
155. LEGGE, Edward: King Edward in his True Colours. With Appreciations of Edward VII by Comte D’Haussonville and Arminius Vambéry. London: Eveleigh Nash.

1913

156. „Prof. Arminius Vámbéry”. Asiatic Quarterly Review, 2, p. 442.
157. NÉMETH, Gyula: „Értesítő: Vámbéry Ármin”. Nyelvtudományi Közlemények, 42, p. 468.
158. SEBESTYÉN, Gyula: „Vámbéry Ármin”. Ethnographia, 24, pp. 321-326.
159. CSÉCSEY, Imre: „Vámbéry a világpolitikában”. Nyugat, pp. 515-517.
160. Smr». (Univ. profesor východných rečí Armin Vámbéry v 82. roku svojho ľivota zomrel v Budapeąti. Bol rodom z Dun. Stredy a pôvodne ako krajčírsky tovarią precestoval celú Áziu.) In: Vlas» a svet, 28.9. 626 o.

1914

161. MUNKÁCSI, Bernhard: „Professor Hermann Vámbéry. 1832-1913.” Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften, 3, pp. 513-532.
162. VÁMBÉRY, Ármin: A magyarság bölcsőjénél. A magyar-török rokonság kezdete és fejlődése. Budapest: Athenaeum.

1915

163. GOLDZIHER, Ignácz: Vámbéry Ármin tiszt. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott Emlékbeszédek. Budapest: Magyar tudományos Akadémia, 17/6, pp.147-164.
164. MUNKÁCSI, Bernát: „Vámbéry Ármin tudományos munkássága”. Budapesti Szemle, 162, pp. 87-112, 243-274.
165. MUNKÁCSI, Bernhard: „Professor Hermann Vámbéry. 1832-1913. II.”. Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften, 4, pp. 88-113.
166. MUNKÁCSI, Bernhard: „Professor Hermann Vámbéry. 1832-1913.III.”. Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften, 4, pp. 386-408.
167. VÁMBÉRY, Ármin: „Oroszok [Vámbéry Ármin hátrahagyott irásaiból, melyekben egy Európába vetődött tatár képében figyeli meg a nyugati világot.]”. Nyugat, pp. 599-603.
168. VÁMBÉRY, Ármin: „Hogyan határoztam el, hogy Európába utazom és miért irtam meg ez emlékirataimat [Vámbéry Ármin hátrahagyott irásaiból, melyben egy Európába vetődött tatár képében figyeli meg a nyugati világot. A mű címe: „Egy tatár emlékiratai”, s az itt közölt rész az első fejezete.]”. Nyugat, pp. 674-678.

1916

169. „Keleti kéziratok és könyvek Vámbéry könyvtárából”. Akadémiai Értesítő, 27/11, pp. 660-683.

1932

170. GERMANUS, Gyula: „Vámbéry Ármin”. Nyugat, pp. 605-608.
171. GESZTI, Lajos: „Vámbéry Ármin élete és működése”. A Földgömb, 4, p. 145.

1934

172. TÁBORY, Pál: A sánta dervis. Egy csodálatos élet regénye. Budapest: Singer-Wolfer.

1935

173. FUČÍK, Julius: Putování Arminia Vamberiho, derviąe. Rudé právo.

1943

174. VÁMBÉRY, Rusztem: „Apai örökségem I.”. Magyar Fórum, 1.
175. VÁMBÉRY, Rusztem: „Apai örökségem II.”. Magyar Fórum, 2.

1945

176. HALÁSZ, Gyula (szerk.): Vámbéry Ármin: Világjáró magyarok. Budapest: Aquincum Kiadás. 2, pp. 193-225.

1947

177. VIHAR, Béla: „Szovjet-orosz író elbeszélése Vámbéry Árminról”. Ethnographia 65, pp. 348-349.
178. RUBINYI, Mózes: Én láttam őket ... Hét magyar tudós arcképe. Budapest: Officina

1957

179. TIHONOV, N. S.: Vamberi; poves». Moskva: Gos. izd-vo geogr. lit-ry.

1958

180. MACLEAN, Fitzroy: „A Dervish from Turkey”. In: A Person from England and other Travellers. London: Century Publ., New York: Hippocrene Books, pp. 111-155.

1959

181. VAJDA, György M.: Szemelvények a weimari Goethe-Schiller Archivum magyar anyagából. Jókai Mór, Kertbeny Károly Mária, Vámbéry Ármin. Budapest. pp. 221-237.

1960

182. TIHONOV, N. S.: A bokharai teaház. Vámbéry Ármin. A nép barátja. Elbeszélések. Ford. Lányi Sarolta, Gellért György. Az utószót írta Radványi Ervin. Budapest: Európa.

1962

183. ÁVI-GIL, Sh.: „Árméniusz Vámbéry”. In: Round the Globe. Asia. Tel Aviv. pp. 169-185.
184. RUBINYI, Mózes: Emlékezések és tanulmányok. Budapest: Gondolat Kiadó. pp. 59 -63.

1963

185. CSINÁDY, Gerő: „Vámbéry Ármin emlékezete”. Földrajzi Közlemény, 11, pp. 1-4.
186. HAZAI, György: Ármin Vámbéry 1832-1913 A bibliography. Budapest
187. HAZAI, György: Büyük türkolog Ármin Vámbéry. 1832-1913. Kitap Belleten, Yeni Seri, August 2/26, pp. 3-4.
188. HAZAI, György: „Megemlékezés Vámbéry Árminról” Nyelvtudományi Közlemények, 65, pp. 196-198.
189. TIHONOV, N. S.: Vamberi. Poves». Duąanbe.
190. „Közép-Ázsia magyar kutatója. Vámbéry Ármin 50 éve halott". Világosság, 17/4, pp. 382-383.
191. MEZEY, István: Kelet magyar vándorai. Budapest: Móra.

1965

192. SCHEIBER, Alexander: „Notes by Nordau, Zangwill Vambery and Herzl in a Hungarian autorgraph book”. Herzl Year Book 6 (New York, 1964-65), pp. 78-80.

1966

193. VÁMBÉRY, Ármin: Dervisruhában Közép-Ázsián át [bev. és jegyz. Kakuk Zsuzsa]. Budapest: Gondolat Kiadó.
194. VÁMOS, Magda: Resid efendi. Vámbéry Ármin élete. Budapest: Móra.

1970

195. APOR, Eve: „The Persian Manuscripts of the Vámbéry bequest¬”. Acta Orientalia Academiae Scientarium Hungaricae (Budapest), 23, pp. 327-334.
196. RÁSONYI, László: „Ármin Vámbéry”. Türk kültürü, pp. 276-279.

1971

197. KAKUK, Zsuzsa: Cent ans d'enseignement de philologie turque à l'Université de Budapest. Budapest: Akadémiai Kiadó.

1972

198. KIS, József: Vámbéry nyomában. Egy filmrendező naplójából. Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó.

1973

199. VÉCSEY, Zoltán: Vámbéry Ármin (1832-1913): Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Budapest. pp. 208-213.

1974

200. NAGY, Tibor: „Méltassuk a nyelvész Vámbéryt is!”. Magyar Nemzet, 30/300 (1974. dec. 24.), p. 8.
201. TIHONOV, Nikolaj Semenovič: Vamberi. Moskva: Mysl', 1974 izd. 14. - Zamečatel'nye geografy i puteąestvenniki.

1975

202. „Vámbéry, a nyelvész”. Magyar Nemzet, 31/2 (1975. jan. 3.), p. 8.

1976

203. HAZAI, György: Vámbéry Ármin. Budapest: Akadémiai Kiadó.

1979

204. ALDER, Lory - DALBY, Richard: The dervish of Windsor Castle. The life of Arminius Vambery. London: Bachman and Turner.

1980

205. SZAKONYI, Péter: „A dervis professzor. Angol könyv Vámbéry Ármin életéről”. Magyar Nemzet, 36/177 (1980. júl. 30.), p. 8.

1982

206. NAGY, Emőke – NAGY, Géza: „150 éve született Vámbéry Ármin”. Egyetemi Lapok, 24/1 (1982. február 8.).
207. RAJ, Tamás: „A tudós és politikus. Vámbéry Ármin emlékére”. Magyar Nemzet, 38/68 (1982. márc. 21.), p. 7.
208. „Armin Vámbéry, "dervią" z Dunajskej Stredy”. Hlas µudu, 28: 8.5, p. 3.
209. KATONA, Magda „Vámbéry Ármin három keleti utazása”. Honismeret, 10/3. pp. 25–27.
210. BARÓTI, Szabolcs: „Expedíció egy kegyetlen helyre”. Új Tükör, 19/48, pp. 20-21.
211. KOVÁCS, László: „Küzdelem”. Vasárnapi Új Szó, 15, 189.3.1982. p. 11.
212. MARTINČEK, Ladislav: „Európan, ktorý preąiel chioskou púą»ou”. Technické noviny, 80, 11.6.1982. p. 2 .
213. OZSVALD, Árpád: „A sánta dervis”. Hét, 27/12, p. 18.
214. „Vámbéry Ármin nyomában”. Új Ifjúság, 31/15, p. 7.
215. VÖRÖSMARTY, Géza: Vámbéry Ármin emlékére. ®itný ostrov - Csallóköz, 22, 19.3., p. 5.

1983

216. COCO, Carla: „Lettere inedite e saggi non recensiti di Ármin Vámbéry”. Annali della Facolta di lingue e letteratura straniere di Ca' Foscari, 22/3 (Serie Orientale 14), pp. 25-74.
217. MAJOR, István (szerk.): Armin Vambery: selected papers by Hungarian scholars. New Delhi: Hungarian Information and Cultural Centre, [1983?].
218. TÓTH, Lídia (szerk.): Ármin Vámbéry: personálna bibliografia. Dunajská Streda: Okresná kniľnica.

1985

219. ÖKE, Mim Kemal: Vambery. Belgelerle Bir Devletlerarasi Casusun Yaşam Öyküsü. Istanbul.

1986
220. FODOR, Pál (szerk.): Vámbéry Ármin emlékezete. Budapest: Kőrösi Csoma Társaság, 1986 Keleti értekezések.

1987

221. PONSETI, Joseph: Representing the Other: The Orientalism of Arminius Vambery. University of New Orleans.
222. SOMINSKII, M. S.: Armin Vamberi. Ierusalim: Leksikon.

1988

223. HAZAI, György: „A turkológia polihisztora: „Vámbéry Ármin”.” Magyar Tudomány, 33 (11), pp. 911–913.

1990

224. CONRAD, I. Lawrence: „The Dervish’s disciple: on the personality and intellectual milieu of the young Ignaz Goldziher”. Journal of the Royal Asiatic Society, 1990/2, pp. 225-266.

1992

225. SIMON, Róbert: „Á. Vámbéry (1832-1913). A Reassesment of his Scholarly Activity”. In: L. Nyusztay (ed.): Hungarian Scholars on India and Indology. Lectures at HICC New Delhi (1989-91). New Delhi: Hungarian Informational and Cultural Centre.

1993

226. HALÁSZ, Gyula: Öt világrész magyar vándorai. Magyar fölfedezők Benyovszkytól napjainkig [Eredeti kiadása: Budapest: Grill, 1936]. Budapest: Aqua, pp. 72-87.

1994

227. ROHONYI, Zoltán: „Vámbéry, Ármin”. Új Magyar Irodalmi Lexikon 3. Budapest.
228. VÁMBÉRY, Rusztem: „Apai örökségem I-II.”. In: A mennyei Pilvax. Budapest: Századvég - Nyilvánosság Klub.
229. SENGA, Toru „Tokutomi Soho, Vámbéry Ármin és a millenáris Magyarország”. Századok, 128, 3-4, pp. 708-722.
230. SENGA, Toru „Vámbéry Ármin a japán diplomácia szolgálatában az orosz-japán háború idején”. Századok, 128, 3-4, pp. 723-736.

1998

231. KUTAY, Cemal: Sahte Derviş. Istanbul: Aksoy Yayıncılık.

1999

232. LANDAU, Jacob M.: „Arminius Vámbéry: Identities in conflict”. In: Martin Kramer (ed.): The Jewish discovery of Islam. Studies in honour of Bernard Lewis. Tel Aviv: The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, Tel Aviv University, 1999. pp. 95-102.
233. CONRAD, Lawrence I.: „Ignaz Goldziher on Ernest Renan: From Orientalist Philology to the Study of Islam” In: Martin Kramer (ed.): The Jewish discovery of Islam. Studies in honour of Bernard Lewis. Tel Aviv: The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, Tel Aviv University, pp. 137-180.

2000

234. VÁMOS, Magda: Resid efendi: Vámbéry Ármin élete. Dunaszerdahely: Lilium Aurum Könyvkiadó, 2000 [!2001].
235. SIMON, Róbert: „Goldziher és Vámbéry (két választás Magyarországon)”. In: Simon Róbert: Goldziher Ignác: vázlatok az emberről és a tudósról. Osiris: Budapest, pp. 177-203.

2001

236. KOVÁCS, Sándor Iván (szerk.): Batu kán és pesti rokonai. Vámbéry Ármin és tatárja, Csagatai Izsák. Pozsony: Kalligram.
237. VÁMBÉRY, Ármin: Küzdelmeim. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.

2002

238. KIS, József: Vámbéry nyomában: egy filmrendező naplójából; [...szó- és névmagy. Dobrovits Mihály]. Dunaszerdahely: Lilium Aurum Könyvkiadó, Vámbéry könyvek 4.

2003

239. CSATÓ, Éva Ágnes: „Ármin Vámbéry — en ungarsk dervisch och hans äventyrliga liv”. In: Göran Bäärnhielm (hrsg. v.): Feschrift för Ulla Ehrensvärd. Stockholm: Kungl. Bibliotek.
240. DOBROVITS, Mihály: „Vámbéry tudósi pályájáról”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A megtalált örökség. I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 9-20.
241. ZAJCEV, Ilja: „Murad Ramzi és Vámbéry Ármin”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A megtalált örökség. I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 63-73.
242. SERES, István: „Vámbéry Ármin közép-ázsiai utazása a Budenz Józsefhez írott levelei tükrében”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A megtalált örökség. I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 74-104.
243. CSIRKÉS, Ferenc: „Vámbéry Ármin és az iráni politika”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A megtalált örökség. I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 105-131.
244. LÁGLER, Péter: „A cél a küzdés maga? Vámbéry Ármin, Goldziher Ignác és a magyarországi polgárosodás”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A megtalált örökség. I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 132-198.
245. BERECK, Zsuzsanna: „Vámbéry-bibliográfia”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A megtalált örökség. I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 242-244.

2005

246. Dr. KISS, László: „Egy 19. századi „paraolimpikon” – orvostörténeti vélekedés Vámbéry Ármin „bénaságáról”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A kísérlet folytatódik. II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 90-97.
247. MINNULLIN, S. Z.: „Vámbéry Ármin és a 20. század eleji tatár értelmiség”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A kísérlet folytatódik. II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 109-119.
248. SERES, István: „Gyöngyös kám”-tól „Batu mongol magyar hadjáratá”-ig (Abulgázi Bahadir és Rasidaddin krónikáinak első magyar kutatói)”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A kísérlet folytatódik. II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 164-225.
249. T. NYÍRI, Mária: „Freidun bej és Vámbéry”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A kísérlet folytatódik. II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 226-265.
250. VÁSÁRY, István: „Vámbéry, Ömer Feridun és a szózat törökül”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A kísérlet folytatódik. II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 266-293.
251. ARBANÁSZ, Ildikó – CSORBA, György: „Magyar kutatók az isztambuli levél- és könyvtárakban a második világháború előtt”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A kísérlet folytatódik. II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 7-46.
252. CSIRKÉS, Ferenc: „Vámbéry Ármin és Közép-Ázsia”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A kísérlet folytatódik. II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 47-64.
253. VÁMBÉRY, Ármin: Vándorlásaim és élményeim Perzsiában. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.

2006

254. BARTHOLOMÄ, Ruth: Von Zentralasien nach Windsor Castle: Leben und Werk des Orientalisten Arminius Vámbéry (1832-1913). Würzburg: Ergon.
255. Dr. KISS, László: „Útirajzához Vámbéry írt előszót. Gáspár Ferenc (1861-1923) világutazó orvos emlékezete”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): Az előkelő idegen. III. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 103-113.
256. SÁRKÖZY, Miklós: „Magyarok Persepolisban. Vámbéry és kortársainak emlékei az Achaimenida palotaváros árnyékában a 19. században”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): Az előkelő idegen. III. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 130-151.
257. VÁMBÉRY, Ármin: A török faj, etnológiai és etnográfiai tekintetben. Az utószót írta, lábjegyzetekkel ellátta és sajtó alá rendezte Dobrovits Mihály. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.

2007

258. BÁRDI, László: Kelet népe vagyunk. Budapest: Helikon, pp. 15-36.
259. MANDLER, David: „Introduction to Arminius Vambery”. Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 25/3, pp. 1-15.
260. CSIKY, Gergely: „A Tuzukát-i Timúrí. Régi kérdések – új válaszok”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A küzdelemnek vége, s még sincs vége. IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 9-21.
261. SERES, István: „A „Kubínyi-expedíció”, Thaly Kálmán és Vámbéry Ármin”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A küzdelemnek vége, s még sincs vége. IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 119-147.
262. VÁSÁRY, István: „Vámbéry a törökségről és a perzsákról”. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 2007/16, pp. 17-25.
263. SÁRKÖZY, Miklós: „Megjegyzések Vámbéry Árminnak a Perszepoliszban és az iráni síita zarándokhelyeken tett látogatásairól”. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 2007/16, pp. 25-37.
264. T. NYIRI, Mária: „A Vámbéry kép sajátosságai Törökországban”. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 2007/16, pp. 37-43.
265. VÁMBÉRY, Ármin: A Nyugat kultúrája Keleten. Az utószót írta, jegyzetekkel ellátta és sajtó alá rendezte Dobrovits Mihály. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.

2008

266. KNÜPPEL, Michael: „Eine Bio-Bibliographie zu Ármin(ius) Vámbéry (1832-1913)”. Zeitschrift für Balkanologie, 44/2, pp. 152-158.
267. FERENCZI, László: „Vámbéry, a magyar író (szubjektív olvasónapló)”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A becsvágy igézetében. V. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 86-94.
268. HAZAI, György: „Vámbéry Ármin és a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának kéziratai”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A küzdelemnek vége, s még sincs vége. IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 124-128.
269. KISS, László: „Vámbéry Ármin és az első magyar kórboncnok, Arányi Lajos kapcsolata”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A küzdelemnek vége, s még sincs vége. IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 140-147.
270. SÁRKÖZY, Miklós: „Vámbéry Kásánban és a Tarikh-e Kasan – Egy 19. századi iráni kereskedőváros életképei”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A küzdelemnek vége, s még sincs vége. IV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 236-248.

2009

271. SÁRKÖZY, Miklós: „Qom városa Vámbéry korában és ma. Vámbéry és a síita iszlám”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A kívánt világosság. VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 241-270.
272. KOVÁCS, Nándor Erik: „Küzdők öröksége. Szilágyi Dániel, Vámbéry Ármin és Ibrahim Müteferrika emlékezete és az Akadémiai Könyvtár Keleti Gyűjteményének török kincsei”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A kívánt világosság. VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 273-288.
273. NÉMETH, Pál: „Kell-e választanunk Goldziher és Vámbéry közt?”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A kívánt világosság. VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 289-303.
274. SIMON, Szabolcs: „Vámbéry Ármin, az elbeszélő. Vámbéry és kora”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A kívánt világosság. VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 304-318.
275. SERES, István: „Bakonyi betyárkaland – Vámbéry Csetényben”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): A segítő kéznek ez a mesterfogása. VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 451- 461.
276. HAZAI, György: Vámbéry inspirációk. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.

2010

277. DOBROVITS, Mihály: „Vámbéry munkáiról” In: Dobrovits Mihály: Vámbéryval a harmadik évezredben. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 244-286.
278. VÁMBÉRY, Ármin: Bokhara története a legrégibb időktől a jelenkorig. Ismert és ismeretlen keleti kézirati kútfő [!] után. A kötetet szerkesztette, a szerkesztői jegyzeteket és az utószót írta Sárközy Miklós. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.

2011

279. MANDLER, David: „Vámbéry, Victorian Culture, and Stoker’s Dracula”. In: Steven Tötösy de Zepetnek, Louise Olga Vasvári (eds.): Comparative Hungarian Cultural Studies. Purdue University Press, pp. 47-58.
280. KNÜPPEL, Michael: „Zu den Korrespondenzen Ármin(ius) Vámbérys I: Korrespondenz mit Gerhard Rohlfs”. Zeitschrift für Balkanologie, 47/2, pp. 176-181.

2012

281. MADARAS, László: „Vámbéry – és a kettős honfoglalás elmélete”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): Az érett kor ítélete. IX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 55-70.
282. APOR, Éva: „Vámbéry és a qájárok. Adalékok” In: Dobrovits Mihály (szerk.): Az érett kor ítélete. IX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 236-246.
283. SÁRKÖZY, Miklós: „Vámbéry Ármin és a bahá’i vallás”. In: Dobrovits Mihály (szerk.): Az érett kor ítélete. IX. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, pp. 259-286.
284. KNÜPPEL, Michael, TONGERLOO Aloïs van: „Zu den Korrespondenzen Ármin(ius) Vámbérys II: Korrespondenz mit Willi Bang[-Kaup]”. Zeitschrift für Balkanologie, 48/2.
285. HADNAGY, Szabolcs: „Macar Seyyahlarin Gözüyle 19. Yüzyil Osmanli İmparatorluğu’nda Reform Ve İmparatorluğun Geleceği” (Reform in the 19th century Ottoman empire and future of the Empire from the perspective of the Hungarian travellers”). International Symposium on Common Governance, Culture and Restructuring Problems in Three Seas Basin Countries, Istanbul.